Thứ hai 29/11/2021 18:06
Phát triển kinh tế - xã hội muốn bền vững phải luôn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường; nhận thức rõ điều này, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng.
Hội thảo "Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020"
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Xem phiên bản mobile