Thứ sáu 07/08/2020 01:38
Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải ở nông thôn còn chưa được quan tâm đúng mức, còn khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn lấp, chỉ 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến sản xuất phân compost và 13% được xử lý bằng ph
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Xem phiên bản mobile