nghe an cong ty co phan khai thac che bien da thanh xuan bi xu phat vi pham hanh chinh trong linh v

Nghệ An: Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh v

UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ban hành Quyết định số 3172/QĐ-UBND, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân.

Theo đó, Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân có địa chỉ trụ sở chính tại: Khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Quỳ Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An). Do ông Hoàng Khắc Hội làm người đại diện pháp luật.

undefined
Quyết định số 3172/QĐ-UBND của UBND huyện Quỳ Hợp

Theo Quyết định 3172 của UBND huyện Quỳ Hợp thì Công ty đã thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung giấy phép môi trường.

Cụ thể: Theo đề án bảo vệ môi trường đã được UBND huyện phê duyệt thì hệ thống hố lắng của công ty gồm 3 ngăn, nhưng tại thời điểm kiểm tra hố lắng của công ty chỉ bao gồm 2 ngăn, ngoài ra tại thời điểm kiểm tra xác định được công ty đang vận hành 4 bể lắng, trong đó bể lắng số 1 gồm 2 ngăn, bể lắng số 2 không ngăn cách, bể lắng số 3 và số 4 không ngăn, không đúng với đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

undefined
Công ty đã thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung giấy phép khi xả trực tiếp ra môi trường

Với các lỗi như trên, công ty đã vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1 điều 11, nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó mức phạt hành chính mà Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân phải chịu là: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

    Trước         Sau    
Phiên bản di động