Điện lực Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp

23/06/2022 16:29 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhận thức sâu sắc văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) đã luôn chú trọng tới việc thực thi văn hóa doanh nghiệp.
Điện lực Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2022 của PCBG

Nêu cao tinh thần của người đứng đầu

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), ngày 09/5/2022, PCBG đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi VHDN năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác thực thi VHDN tại Công ty và các đơn vị bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu và cam kết hoàn thành các mục tiêu đó; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của từng CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tập thể thành một khối thống nhất, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã cam kết những nội dung trọng tâm như: Luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động đi đầu trong thực hiện chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, có tinh thần trách nhiệm cao nhằm không ngừng tạo dựng, nâng cao lòng tin với tập thể CBCNV. Tích cực xây dựng phong cách lãnh đạo: "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả", đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đưa VHDN của PCBG thực sự là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc; không ngừng nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV tại đơn vị. Đảm bảo 100% người lao động tại các đơn vị thấu hiểu về nội dung và ý nghĩa sâu sắc của câu Slogan: "Vì niềm tin của bạn" và các nội dung trong Bộ quy tắc ứng xử, yêu cầu tiêu chuẩn VHDN EVNNPC. Trực tiếp truyền đạt, huấn luyện cho toàn thể CBCNV trong đơn vị theo chương trình VHDN của Công ty với tổng số giờ giảng, bài huấn luyện mỗi năm tối thiểu là 24 giờ. Người đứng đầu đơn vị là nguồn truyền cảm hứng mạnh mẽ về chuyển đổi số, khơi dậy lòng nhiệt tình và tinh thần đổi mới sáng tạo của CBCNV; chỉ đạo CBCNV luôn tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo 100% CBCNV thực hiện đúng quy trình, quy định về An toàn vệ sinh lao động và duy trì hiệu quả công tác 5S tại đơn vị; tổ chức giao lưu gắn kết, lan toả giá trị VHDN; nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Điện lực Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Ông Chu Xuân Chính - Thường trực Ban Chỉ đạo VHDN – Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự thông qua nội dung cam kết

Điện lực cấp huyện tích cực triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp

Ngày 16/5/2022, Điện lực Lục Ngạn đã tổ chức ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2022 giữa Thủ trưởng đơn vị với Trưởng bộ phận và các cá nhân nhằm đẩy mạnh công tác thực thi VHDN. Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Điện lực huyện đã đọc nội dung cam kết thực thi VHDN năm 2022 đã ký với Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang; đại diện CBCNV Điện lực Lục Ngạn, ông Nguyễn Xuân Nhuận, Trưởng phòng Tổng hợp đọc nội dung cam kết thực thi VHDN năm 2022 của CBCNV với Thủ trưởng đơn vị. Nội dung cam kết mục tiêu trọng tâm là: Luôn thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy trình, Quy định của Công ty và đơn vị; luôn có thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với cấp trên; hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình với đồng nghiệp; sẵn sàng chia sẻ, hợp lực, gắn kết mọi người với tinh thần One NPC; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của PC Bắc Giang nói chung, của Điện lực Lục Ngạn nói riêng. Bên cạnh đó, CBCNV Điện lực huyện cam kết luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động tìm hiểu về chuyển đổi số, văn hóa số; luôn thấu hiểu về nội dung và ý nghĩa sâu sắc của khẩu hiệu “Vì niềm tin của bạn”, 08 giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh và các chuẩn mực đạo đức trong văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); nắm rõ và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử, nội dung yêu cầu tiêu chuẩn VHDN EVNNPC, kế hoạch triển khai thực thi công tác VHDN của Công ty…

Ngày 18/5/2022, Điện lực Lục Nam đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2022. Qua đó, Ban lãnh đạo Điện lực huyện cùng CBCNV đơn vị thực hiện tham gia ký cam kết thực thi VHDN với các nội dung: Cam kết phát huy vai trò trách nhiệm, triển khai có hiệu quả kế hoạch VHDN năm 2022, cam kết thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN, thực hiện lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động SXKD và vào đời sống của CBCNV; đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn chất lượng công việc, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tăng hợp lực trong nội bộ với tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”; lấy khách hàng là trung tâm, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách…

Ngày 18/05/2022, Điện lực Lạng Giang cũng đã tổ chức ký cam kết việc thực thi văn hóa doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị. Các nội dung ký kết đề cao tinh thần xây dựng một môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có bản sắc văn hoá riêng. Theo đó, mục tiêu ký kết nhằm đảm bảo giữa các bên luôn thực hiện tốt các nội dung được phổ biến từ tài liệu VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong EVNNPC. Thực hiện đúng nội quy lao động của PCBG và EVNNPC về trang phục bảo hộ lao động, tuân thủ nghiêm túc giờ làm việc, hội họp. Tích cực tham gia xây dựng hình ảnh người công nhân ngành điện văn minh, lịch sự, thân thiện và tận tâm với công việc; nghiêm túc thực hiện công tác 5S, quy trình quản lý chất lượng ISO; mỗi CBCNV luôn tuân thủ quy tắc ứng xử trong giao tiếp với đồng nghiệp, với khách hàng, đối tác…

Trước sự ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid – 19, thì việc đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp sẽ là một động lực mạnh để PCBG không ngừng tiến lên. Qua đó, chúng ta tin rằng, những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, công ty sẽ sớm hoàn thành, góp phần đưa chủ để của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đi tới thành công.

Đình Hợi

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động