Thứ năm 12/12/2019 21:02

EVFTA: Đối xử Quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa

21/06/2019 10:40
EVFTA bao gồm các cam kết liên quan tới việc mở cửa thị trường của Việt Nam cho hàng hóa EU và ngược lại. 

Chương này bao gồm các cam kết cụ thể về việc loại bỏ thuế quan (theo từng dòng thuế, với lộ trình cụ thể theo từng năm tính từ thời điểm EVFTA có hiệu lực) và các vấn đề liên quan tới việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU (hải quan, thuế xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu, thuế phí liên quan tới xuất nhập khẩu…) và cam kết liên quan tới một số loại hàng hóa đặc thù (hàng tân trang, hàng sửa chữa, một số loại hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, dược phẩm, nông sản, ô tô và linh kiện ô tô…).
Tóm tắt Chương 2 – Đối xử Quốc gia và Mở cửa thị trường hàng hóa

Pv
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile