Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

23/08/2023 17:47 Chính sách - Pháp luật
Môi trường là một trong các vấn đề nóng bỏng luôn được xã hội quan tâm. Trong những năm vừa qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển này là các vấn đề về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội thể thao diễn ra quá thường xuyên.

Nhận thấy được tính cấp thiết về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Quốc hội đã đưa ra các quy định về bảo vệ môi trường nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hành động hợp lý nhất. Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được quy định tại Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

bao dong tinh trang o nhiem moi truong tu cac hoạt dong le hoi
Sau mỗi buổi tổ chức lễ hội, vấn nạn rác thải luôn là vấn đề cấp thiết đối với các đơn vị tổ chức, địa phương...(ảnh minh họa)

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, đơn vị tổ chức lễ hội phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này.”

Theo đó, khoản 2 Điều 59 Luật này quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác gồm: Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý; có nhân sự, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; Xây dựng, lắp đặt công trình vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị thu gom, quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi công cộng thuộc phạm vi quản lý; Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội

Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:

“2. Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường;

b) Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định; hạn chế phát sinh chất thải nhựa;

c) Giữ gìn vệ sinh công cộng

d) Không xâm hại cảnh quan môi trường và các loài sinh vật.”

Các di tích, khu du lịch, khu biểu diễn, thi đấu thể thao, lễ hội thì bản thân yếu tố môi trường cảnh quan là một bộ phận cấu thành. Sự đa dạng về môi trường ở các vùng miền tạo nên thiên nhiên phong phú và thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư và các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, chính những hoạt động này đã gây rác những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, lượng khách từ nhiều nơi tập trung tại các dịp lễ hội tăng cao tại một thời điểm gây áp lực lên môi trường. Trong khi đó, công tác về kỹ thuật vệ sinh tại các lễ hội còn hạn chế gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý chất thải.

Theo đó, pháp luật quy định tất cả mọi người đề phải có ý thức cá nhân, thực hiện nghĩa vụ của mình trong công tác bảo vệ môi trường chung đồng thời cũng là bảo vệ chính bản thân. Không xả thải rác bừa bãi và phá hoạt cảnh quan môi trường.

Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch; phát triển cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch thân thiện môi trường;

b) Tổ chức thực hiện quy định về khuyến khích giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT về “Hướng dẫn BVMT trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích” nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVMT, giảm thiểu ô nhiễm góp phần phát triển du lịch bền vững, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Cùng với đó, hàng năm Bộ triển khai thực hiện các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và xã hội tại các địa phương trên cả nước./.

Ngọc Nha
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động