TKV: Tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

21/03/2024 08:35 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hướng đến trở thành đơn vị vừa sản xuất tốt vừa đảm bảo môi trường sanh – sạch – đẹp, thời gian qua Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Không chỉ xanh hóa không gian khai thác, các đơn vị còn đầu tư nhiều thiết bị, hạng mục công trình để cải thiện môi trường sản xuất, nhất là cải thiện điều kiện vi khí hậu.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Triển khai kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình bảo vệ môi trường năm 2023 đã được phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện 57 công trình môi trường, cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2023.

Đồng thời, đã xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại, đạt 106 % kế hoạch; xử lý đổ thải hơn 140 triệu m3 đất đá thải theo đúng quy định và quy hoạch, thiết kế được phê duyệt. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam còn xử lý 2,7 triệu tấn tro xỉ; hơn 3.300 tấn bùn thải và 1.332 tấn bùn đỏ; duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, xử lý trên 150 triệu m3 nước thải.

Đối với công tác chống bụi, đã thực hiện đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các kho than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vệ sinh môi trường trên 30km đường vận chuyển chuyên dụng. Hiện nay, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang vận hành có hiệu quả trên 118 thiết bị phun sương cao áp dập bụi, 167 xe tưới đường chuyên dụng trong đó có 4 xe tưới đường chuyên dụng công suất lớn (dung tích 50m3).

Đáng chú ý, công tác trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 đạt trên 100% kế hoạch và bằng 114,63% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã trồng trên 235ha (vùng Quảng Ninh là 220ha), lũy kế đến hết năm 2023 đã trồng trên 2.000ha cây xanh (vùng Quảng Ninh trên 1.800ha).

Đối với công tác chống bụi, thực hiện đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các kho than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vệ sinh môi trường trên 30 km đường vận chuyển chuyên dụng. Hiện nay, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang vận hành có hiệu quả trên 118 thiết bị phun sương cao áp dập bụi, 167 xe tưới đường chuyên dụng trong đó có 04 xe tưới đường chuyên dụng công suất lớn (dung tích 50m3). Đồng thời, huy động tối đa các phương tiện xe tưới nước dập bụi trong khai trường, dập bụi các đầu băng tải, hệ thống phun sương cố định… nhằm giảm thiểu tối đa lượng bụi phán tán.

Nhiều đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam còn có sáng kiến trong công tác xử lý bụi đi đôi với tiết kiệm tài nguyên. Đơn cử như hệ thống thu hồi than và thu hồi bùn nước tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, giúp đơn vị thu hồi triệt để than từ mặt bằng công nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường khu vực sản xuất. Hoặc hệ thống máy hút bụi và bơm nước vệ sinh mặt sàn thao tác tại Phân xưởng Sàng tuyển tiêu thụ, Công ty Tuyển than Hòn Gai, cũng giải quyết vấn đề bụi phát tán trong khu vực sản xuất, đồng thời thu hồi tài nguyên hiệu quả.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các nhiệm vụ năm 2024 và định hướng phát triển bền vững

Năm 2024, Tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030, theo đó tập trung vào trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình/phương án môi trường các khu vực đã được thông qua; Hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050; Rà soát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường hàng năm.

Năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thông qua hàng loạt kế hoạch hành động, với nguồn lực chi phí trên 1.100 tỷ đồng. Không chỉ duy trì công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ chỉ đạo hoàn thiện hệ thống băng tải vận chuyển than thay thế cho ô tô vận chuyển tại vùng than Hạ Long nhằm kiểm soát triệt để sự phát tán của bụi, tiếng ồn từ công đoạn vận chuyển than và các dự án cải tạo, nâng cao năng lực dỡ tải và bốc rót tiêu thụ than. Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư nâng công suất mở rộng các trạm xử lý nước thải mỏ, tăng cường thu gom xử lý nước thải và các loại chất thải; tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ khai thác góp phần bảo vệ môi trường.

Hệ thống phun sương cao áp dập bụi tại các khu vực kho than được đầu tư trong Phương án BVMT tổng thể mỏ than Hà Tu
Hệ thống phun sương cao áp dập bụi tại các khu vực kho than được đầu tư trong Phương án BVMT tổng thể mỏ than Hà Tu

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, chất lượng sau xử lý đảm bảo theo quy định, sản lượng xử lý đạt trên 150 triệu m3 nước thải; quản lý vận hành hiệu quả trên 39 trạm xử lý nước thải công nghiệp và 80 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm xử lý đáp ứng các quy chuẩn môi trường đối với nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

Xe tưới nước dập bụi công suất lớn (dung tích 50m3) được TKV đầu tư hoạt động trên khai trường mỏ than lộ thiên
Xe tưới nước dập bụi công suất lớn (dung tích 50m3) được TKV đầu tư hoạt động trên khai trường mỏ than lộ thiên

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện các phương án bảo vệ môi trường tổng thể gồm: Phương án bảo vệ môi trường tổng thể bãi thải Bàng Nâu; Phương án bảo vệ môi trường tổng thể mỏ than Hà Tu; Phương án BVMT tổng thể cảng Làng Khánh; Phương án BVMT tổng thể Cảng Km6; Phương án bảo vệ môi trường tổng thể Cụm môi trường Khe Chàm; Phương án bảo vệ môi trường tổng thể mặt bằng 56 Mạo Khê. Triển khai Đề án cải tạo môi trường cảnh quan nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông; đầu tư tuyến băng tải vận chuyển than từ các mỏ về Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai và từ Trung tâm đi cảng Làng Khánh...

Với những kết quả thực hiện công tác môi trường năm 2023 và thời gian qua cho thấy chất lượng môi trường các khu vực có các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đứng chân đã được cải thiện rõ rệt, môi trường cảnh quan mặt bằng sản xuất của các đơn vị đảm bảo mục tiêu dần từng bước “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”, “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”, từng bước thực hiện và quản lý môi trường theo Tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”, thực hiện phát triển sản xuất song hành với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Trong đó đặt mục tiêu năm 2024 sẽ tập trung phủ xanh các khai trường, nhà máy. Theo kế hoạch, năm 2024 toàn Tập đoàn sẽ thực hiện trồng 230-250ha cây xanh, trong đó, tại Quảng Ninh dự kiến thực hiện trồng khoảng 200ha cây xanh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động