Thứ hai 27/03/2023 16:51
Dòng sự kiện

Cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hoá

04/11/2022 09:30
Sáng ngày 03/11/2022, Khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp với hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức Hội thảo“Cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hoá”.
Cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hoá

Trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, Nhà nước luôn hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - tài chính, trong đó Nhà nước thực hiện xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công, đa dạng chủng loại dịch vụ cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ công cho người dân. Việc mở rộng chủ thể cung cấp dịch vụ chính là việc cho phép các chủ thể khác ngoài khu vực công tham gia cung ứng dịch vụ dưới sự quản lý của Nhà nước. Ngày 22/6/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg và ngày 25/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đây là việc làm rất cần thiết, nhưng cũng không hoàn toàn thuận lợi, rất cần phải trao đổi để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi, trong đó có những nội dung về công tác tài chính kế toán. Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng Hội Kế toán và Kiểm toán, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ chế Tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa” với mục đích thảo luận và đề xuất các giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề vướng mắc về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán, để các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả.

Tại Hội thảo đã có 20 bài viết của các tác giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý từ Quốc hội, từ các Bộ, các Trường Đại học, các tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Thảo luận và đề xuất các giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề vướng mắc về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán, để các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả.

Hội thảo đã thông tin và trao đổi về QĐ 22/2015 và Nghi định 150 về chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, Chủ trương và giải pháp, Kết quả và vướng mắc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; Những kiến nghị và gỉai pháp khắc phục; về Phương thức xử lý các vấn đề tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; về Đặc điểm tài chính và quản lý tài chính các Công ty CP chuyển đổi từ Đơn vị sự nghiệp công lập; về Những khó khăn vướng mắc về tài chính và quản lý tài chính các Công ty CP chuyển đổi từ Đơn vị sự nghiệp công lập; về Xử lý những khác biệt về kế toán giữa đơn vị sự nghiệp và công ty cổ phần; Đặc điểm tổ chức kế toán các Công ty CP chuyển đổi từ Đơn vị sự nghiệp công lập; về Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần, về kế toán số tại công ty cổ phần; về Phân tich hoạt động tài chính công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, hội thảo đã nhận nhiều bài viết của các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên từ các Bộ, ngành, Đơn vị sự nghiệp, các Trường Đại học thảo luận về cơ chế tài chính và chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập và các công ty cổ phần chuyển đổi từ Đơn vị sự nghiệp công lập. Có thể đánh giá, các bài viết cho hội thảo khá phong phú, có chất lượng và có giá trị khoa học. Nhiều ý kiến phân tích, đánh giá và đề xuất của các tác giả có căn cứ và có tính khả thi cao.

Buổi Hội thảo kết thúc với nhiều giá trị tích cực từ các đề tài nghiên cứu của người học. Qua đó thấy được phong trào nghiên cứu khoa học tại khoa Kế toán ngày càng được nâng cao cả về chất lẫn lượng. Qua từng hội thảo, giảng viên, học viên, sinh viên lại có dịp phát huy tinh thần nghiên cứu, sự chủ động, sáng tạo trong quá trình hoàn thiện đề tài.

Hạnh Trần - Thu Trang
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động