Tuần này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Tuần này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ ngày 18/11/2019, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ Năm. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến, thông qua các dự án luật, bộ ...
Bộ trưởng Bộ Y tế: Có ai tự chấm điểm cho mình được đâu

Bộ trưởng Bộ Y tế: Có ai tự chấm điểm cho mình được đâu

“Kết quả nào bà tâm đắc nhất trong 8 năm làm Bộ trưởng Y tế?” – trả lời câu hỏi này, bà Tiến khẳng định: “Đó là tăng sự hài lòng của người dân”
    Trước         Sau    
Phiên bản di động