Tự vệ Hà Nội trong những ngày Tháng Tám lịch sử

Tự vệ Hà Nội trong những ngày Tháng Tám lịch sử

Trong rừng cờ đỏ sao vàng, các chiến sĩ tự vệ Thủ đô đã làm nòng cốt cho quần chúng tạo nên khí thế như nước vỡ bờ, góp phần quan trọng vào thắng lợi ...
Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng tháng Tám

Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng tháng Tám

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa...
Cách mạng tháng Tám trong ký ức của Đại tướng Nguyễn Quyết

Cách mạng tháng Tám trong ký ức của Đại tướng Nguyễn Quyết

Cách mạng tháng Tám không chỉ mang lại độc lập, tự do cho dân tộc mà còn để lại những bài học lịch sử có giá trị.
Cách mạng tháng Tám và người dân Việt Bắc

Cách mạng tháng Tám và người dân Việt Bắc

Những nhân chứng hiếm hoi kể lại những câu chuyện về thời khắc không thể quên mùa Thu năm ấy.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động