Bắc Ninh: Xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần cho 100% người làm trên các công trường thi công

Bắc Ninh: Xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần cho 100% người làm trên các công trường thi công

Tại văn bản số 2233/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các công trường thi công trên địa bàn tỉnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động