Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á với tinh thần “Kết nối cùng toả sáng”

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á với tinh thần “Kết nối cùng toả sáng”

Với thông điệp “Asean - Kết nối cùng toả sáng”, Đại hội sẽ là chiếc cầu nối, là cơ hội để giới thiệu những nét đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á, cùng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động