16 lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch

16 lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 trong đó, xác định có 16 lưu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động