Quốc hội tiến hành công tác nhân sự

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự

Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tuần này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Tuần này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ ngày 18/11/2019, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ Năm. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến, thông qua các dự án luật, bộ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động