Thời tiết hôm nay 17/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay 17/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay (17/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 14/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời trở rét

Thời tiết hôm nay 14/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời trở rét

Thời tiết hôm nay (14/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Trời trở rét.
Thời tiết hôm nay 13/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay 13/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay (13/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ ngày nắng, rét về đêm và sáng

Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ ngày nắng, rét về đêm và sáng

Thời tiết 11/11, khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thời tiết hôm nay 10/11: Bão số 6 gây mưa to ở miền Trung

Thời tiết hôm nay 10/11: Bão số 6 gây mưa to ở miền Trung

Thời tiết hôm nay (10/11), khu vực Trung Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa to đến rất to.
Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

Thời tiết hôm nay (8/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.
Thời tiết hôm nay 7/11: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Thời tiết hôm nay 7/11: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (7/11), khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thời tiết hôm nay 6/11: Bắc Bộ ít mây, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 6/11: Bắc Bộ ít mây, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (6/11), khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 3/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh

Thời tiết hôm nay 3/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (3/11), khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.
Thời tiết hôm nay 29/10: Hà Nội trời se lạnh

Thời tiết hôm nay 29/10: Hà Nội trời se lạnh

Thời tiết hôm nay (29/10), khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời se lạnh.
Thời tiết hôm nay 28/10: Bắc Bộ có mưa, trời chuyển lạnh

Thời tiết hôm nay 28/10: Bắc Bộ có mưa, trời chuyển lạnh

Thời tiết hôm nay (28/10), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chuyển lạnh.
Thời tiết hôm nay 24/10: Bắc Bộ trời trở lạnh, có mưa

Thời tiết hôm nay 24/10: Bắc Bộ trời trở lạnh, có mưa

Thời tiết hôm nay (24/10), khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và ...
Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (21/10), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 20/10: Bắc Bộ trời nắng, ít mây

Thời tiết hôm nay 20/10: Bắc Bộ trời nắng, ít mây

Thời tiết hôm nay (20/10), khu vực Bắc Bộ trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 19/10: Bắc Bộ trời nắng

Thời tiết hôm nay 19/10: Bắc Bộ trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (19/10), khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Thời tiết hôm nay 16/10: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay 16/10: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay (16/10), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Thời tiết hôm nay 15/10: Hà Nội trời trở lạnh

Thời tiết hôm nay 15/10: Hà Nội trời trở lạnh

Thời tiết hôm nay (15/10), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh.
Thời tiết hôm nay 13/10: Bắc Bộ có mưa trên diện rộng

Thời tiết hôm nay 13/10: Bắc Bộ có mưa trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (13/10), khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào ...
Thời tiết hôm nay 12/10: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết hôm nay 12/10: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết hôm nay (12/10), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 11/10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 11/10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/10), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động