Hình thành khung pháp lý ổn định, bền vững

Hình thành khung pháp lý ổn định, bền vững

Việc ban hành một đạo luật riêng điều chỉnh hoạt động đầu tư PPP, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác, nhằm có khung pháp lý ổn định.
PPP vì con người - hướng tới lợi ích bền vững của cộng đồng

PPP vì con người - hướng tới lợi ích bền vững của cộng đồng

Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thúc đẩy thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 nói riêng, ngày càng được đánh giá cao ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động