Phát triển bền vững Khu du lịch quốc gia Mũi Né theo hướng tăng trưởng xanh

Phát triển bền vững Khu du lịch quốc gia Mũi Né theo hướng tăng trưởng xanh

Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, đặc biệt là thắng cảnh Bàu Trắng, Bàu Sen và ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động