Thời tiết hôm nay 29/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết hôm nay 29/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (29/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời ...
Thời tiết hôm nay 28/11: Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay 28/11: Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay (28/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.
Thời tiết hôm nay 27/11: Trung Bộ có mưa to, Bắc Bộ trời lạnh

Thời tiết hôm nay 27/11: Trung Bộ có mưa to, Bắc Bộ trời lạnh

Thời tiết hôm nay (27/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rải rác, trời se lạnh; Trung Bộ ...
Thời tiết hôm nay 26/11: Bắc Bộ trời se lạnh

Thời tiết hôm nay 26/11: Bắc Bộ trời se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (26/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi...
Thời tiết hôm nay 25/11: Chiều tối, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

Thời tiết hôm nay 25/11: Chiều tối, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

Thời tiết hôm nay (25/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ, chiều chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.
Thời tiết hôm nay 24/11: Bắc Bộ sáng có sương mù và mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay 24/11: Bắc Bộ sáng có sương mù và mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay (24/11), khu vực Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa ...
Thời tiết hôm nay 23/11: Bắc Bộ ngày nắng, trời se lạnh

Thời tiết hôm nay 23/11: Bắc Bộ ngày nắng, trời se lạnh

Thời tiết hôm nay (23/11), khu vực Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, trời se lạnh.
Thời tiết hôm nay 22/11: Bắc Bộ trời có sương mù nhẹ vào sáng sớm

Thời tiết hôm nay 22/11: Bắc Bộ trời có sương mù nhẹ vào sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (22/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù...
Thời tiết hôm nay 21/11: Bắc Bộ sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 21/11: Bắc Bộ sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (21/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Thời tiết hôm nay 19/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời rét

Thời tiết hôm nay 19/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời rét

Thời tiết hôm nay (19/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.
Thời tiết hôm nay 18/11: Bắc Bộ trời lạnh, có mưa

Thời tiết hôm nay 18/11: Bắc Bộ trời lạnh, có mưa

Thời tiết hôm nay (18/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh.
Thời tiết hôm nay 17/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay 17/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay (17/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét

Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét

Thời tiết hôm nay (15/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Thời tiết hôm nay 14/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời trở rét

Thời tiết hôm nay 14/11: Bắc Bộ nhiều mây, trời trở rét

Thời tiết hôm nay (14/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Trời trở rét.
Thời tiết hôm nay 13/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay 13/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay (13/11), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (12/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ ngày nắng, rét về đêm và sáng

Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ ngày nắng, rét về đêm và sáng

Thời tiết 11/11, khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thời tiết hôm nay 10/11: Bão số 6 gây mưa to ở miền Trung

Thời tiết hôm nay 10/11: Bão số 6 gây mưa to ở miền Trung

Thời tiết hôm nay (10/11), khu vực Trung Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa to đến rất to.
Thời tiết hôm nay 9/11: Bắc Bộ ít mây, ngày nắng

Thời tiết hôm nay 9/11: Bắc Bộ ít mây, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (9/11), khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

Thời tiết hôm nay (8/11), khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động