Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngắn hạn và dài hạn, Việt Nam luôn nhất quán mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh và hướng tới người dân ...
Khai mạc Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khai mạc Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX có sự tham dự của 1.300 đại biểu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động