Thái Nguyên phát động cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”

Thái Nguyên phát động cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”

Đẩy mạnh phong trào phòng chống rác thải nhựa, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 4675/STNMT-BVMT ngày 24/11/2023 về việc phối hợp phổ biến, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động