Còn nhiều thách thức trong chuyển dịch năng lượng tại Quảng Ninh

Còn nhiều thách thức trong chuyển dịch năng lượng tại Quảng Ninh

Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH vừa làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021
Bộ Công Thương: Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Bộ Công Thương: Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Theo Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, thời hạn của Giấy phép môi trường quy định là 7 năm... không quy định thời hạn tương ứng với quy mô xả thải của ...
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

Để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 5/5, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động