Bắc Ninh: Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ sự cố hóa chất nguy hiểm

17/04/2023 07:36 Tác động môi trường
Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh vừa yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nguy hiểm.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch, hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch cần tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về nhà xưởng, kho chứa, bảo hộ lao động, trang thiết bị ứng phó sự cố, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các biểu trưng cảnh báo nguy hiểm, nội quy an toàn. Kịp thời bổ sung, gia cố, hiệu chỉnh, bảo dưỡng các thiết bị khắc phục những tồn tại có nguy cơ mất an toàn. Bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất khi có sự thay đổi về người vận hành, đầu tư mới trang thiết bị, thay đổi công nghệ. Định kỳ tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất. Vận chuyển, lưu giữ hóa chất phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn Quốc gia QCVN 05A:2020/BCT. Người ra, vào kho chứa có hóa chất nguy hiểm phải được kiểm soát.

Bắc Ninh: Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ sự cố hóa chất nguy hiểm
Một diễn tập thực tế phòng ngừa sự cố hóa chất nguy hiểm do cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Chủ doanh nghiệp là chủ thể trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về kỹ thuật an toàn; trang bị đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp mức độ nguy hại hóa chất và phải thực hiện kiểm tra định kỳ tối thiểu 1 lần/ tháng…Bố trí người có năng lực, trình độ và có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho từng nhóm đối tượng. Chỉ được sản xuất, kinh doanh các hóa chất có điều kiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền (Sở Công Thương) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc nhóm tiền chất công nghiệp phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp. Ngoài việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn hóa chất, phải lập sổ riêng theo dõi số lượng sản xuất, mua bán, sử dụng tiền chất công nghiệp; có đầy đủ hóa đơn mua bán, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nhà cung cấp (sản xuất, nhập khẩu, phân phối); thường xuyên cập nhật, lưu trữ thông tin về hóa chất.

Khi xảy ra sự cố hoá chất, các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động phải thực hiện khẩn cấp các biện pháp ngăn chặn sự cố lan rộng, đánh giá nguồn gây ra sự cố có biện pháp phù hợp cách ly, báo ngay cho các cơ quan chức năng và địa phương sở tại để ứng cứu, cứu nạn…

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động