Bỏ quy định giữ lại 50% số tiền xử phạt vi phạm môi trường

29/05/2020 13:32 Chính sách - Pháp luật
Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) (sửa đổi) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường (KH, CN&MT) của Quốc hội tiếp thu sửa đổi dự thảo Luật, trong đó có nội dung bỏ quy định việc giữ lại 50% số tiền xử phạt vi phạm môi trường.
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Đổi mới phương thức quản lý chất thải
bo quy dinh giu lai 50 so tien xu phat vi pham moi truong
Bỏ quy định hình thức phạt theo biên lai thu tiền trực tiếp.

Theo nội dung tờ trình số 125/TTr-CP ngày 07/4/2020 trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật BVMT (sửa đổi), để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về BVMT, dự án Luật BVMT dự thảo quy định quyền của các lực lượng xử lý vi phạm về BVMT nơi công cộng, trong hoạt động xây dựng, phương tiện tham gia giao thông thực hiện cơ chế xử phạt nhanh bằng biên lai thu tiền trực tiếp (số tiền phạt không quá 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức theo quy định của Nghị định 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính) và cho phép giữ lại một phần số tiền xử phạt, tiền phạt tại các cơ quan, tổ chức để duy trì hoạt động BVMT.

Tuy nhiên, sau hai cuộc họp với Thường trực Ủy ban KH, CN&MT đã thẩm tra sơ bộ dự án Luật vào ngày 17/4/2020, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44 ngày 21/4/2020, các đại biểu đánh giá: Có sự khác nhau của dự thảo Luật với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là việc mở rộng chủ thể có quyền xử phạt; quy định sử dụng 50% tiền thu được từ xử phạt để lại cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm về BVMT trên địa bàn quản lý… cần cân nhắc thêm.

Do đó, đến ngày 19/5/2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung giải trình và dự kiến tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, thống nhất điều chỉnh một số nội dung của dự thảo Luật để phù hợp với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính như: bỏ quy định các chức danh cụ thể trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính về BVMT; bỏ quy định việc giữ lại 50% số tiền xử phạt để phục vụ hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan người đã xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về BVMT; bỏ quy định hình thức phạt theo biên lai thu tiền trực tiếp đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng; bỏ quy định một số biện pháp đảm bảo việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường kéo dài không chấp hành quyết định xử phạt vị phạm hành chính (bỏ Điều về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động