Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang: tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

24/01/2022 08:52 Địa phương
Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển công ty, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thân thiện nhất đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các KCN do Công ty là chủ đầu tư hạ tầng, quản lý, vận hành

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang (tiền thân là Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ UBND ngày 23/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ngày 18/10/2018 Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 2400401987, Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang chính thức hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần.

Công ty có chức năng, nhiệm vụ chính như sau: Đầu tư xây dựng và kinh doanh, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; Lập và trình đề án tổng thể các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN và đề xuất phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài KCN; Khai thác và tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện dự án phát triển các KCN, tổ chức đấu thầu, thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN theo quy định hiện hành; Tham gia vận động thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài nước vào Khu công nghiệp...

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang: tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
Trụ sở Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang

Hiện nay, Công ty đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng 02 KCN: KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, diện tích 92,5 ha và KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang diện tích 105ha. Các Khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh

Ưu tiên phát triển hạ tầng KCN và bảo vệ môi trường.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp. Công ty bố trí nguồn vốn, nhân lực phục vụ cho công tác cắt tỉa cây xanh, thường xuyên vệ sinh các tuyến đường nội bộ trong KCN, bố trí trạm trung chuyển rác thải thông thường, chất thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt, sản được công ty thu gom, xử lý theo đúng quy định thông qua việc liên kết hợp tác với những đơn vị chuyên trách như Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; Hợp tác xã môi trường Việt Yên. Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt, sản xuất của các Doanh nghiệp trong KCN đều được công ty thu gom, xử lý theo đảm bảo chất lượng theo quy định.

Năm 2021 tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra. Là đơn vị vận hành hai KCN lớn trên địa bàn tỉnh, trong năm Công ty đã tích cực trong công tác vận động các doanh nghiệp trong KCN, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các KCN cũng như chủ động các phương án để thu gom, xử lý chất thải phát sinh tại các khu vực có liên quan đến dịch Covid-19. Qua đó đảm bảo an toàn về môi trường và góp phần cùng tỉnh kiểm soát dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải tự động với công suất 2000m3/ngày đêm/trạm tại Khu công nghiệp Đình Trám và Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A.

Trong năm 2021Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), giai đoạn 2, công suất 8.000 m3/ngày đêm, chất lượng nước thải đầu ra đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, dự kiến năm 2024 sẽ đưa vào khai thác vận hành chính thức.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang: tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
Hệ thống xử lý nước thải tại KCN có chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A đang được vận hành

Hàng năm, Công ty luôn tổ chức, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty cũng như trong các doanh nghiệp trong KCN do Công ty quản lý chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi trường như: “hưởng ứng giờ trái đất”’ ;“Tết trồng cây”; “chương trình làm cho thế giới sạch hơn”...

Gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang là một trong những đơn vị uy tín, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thu hút nguồn đầu tư, phát triển hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và cđược các đối tác, khách hàng đánh giá cao trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu công nghiệp Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang nỗ lực để tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất cho đối tác, khách hàng để thời gian tới sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Tổng kết năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã nhấn mạnh: “Chúng ta phải tích cực, tích cực hơn nữa để hạ tầng của 2 khu công nghiệp Công ty đang vận hành luôn được đảm bảo, an toàn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, và là sự lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt năm 2022 là năm đánh dấu 20 năm thành lập doanh nghiệp nên mỗi cán bộ, nhân viên công ty cần tích cực hơn nữa trong công việc, nhiệm vụ được giao để cùng công ty hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra”.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang: tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Bắc Giang

Cũng trong buổi tổng kết công tác năm 2021, và đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong năm 2022, ban lãnh đạo công ty đã thống nhất những nội dung quan trọng, ưu tiên thực hiện như: Bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước và nguồn vốn cổ đông tại Công ty; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động,thưc hiện tốt các chính sách cho người lao động; Khai thác và tiếp nhận các nguồn vốn để thực hiện dự án phát triển các KCN tỉnh, bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN theo quy định hiện hành. Tham gia vận động đầu tư, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào KCN; ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của UBND tỉnh. Tư vấn hoạt động đầu tư, tổ chức cung ứng các dịch vụ trong KCN và thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển và khai thác hạ tầng liên quan đến KCN theo quy định của pháp luật.

Trong đó, một trong những nội dung được nhắc đến nhiều là thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi quản lý của Công ty. Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Bắc Giang trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp…thực hiện việc chấp hành pháp luật về môi trường theo quy định hiện hành. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ban lãnh đạo công ty cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và của tỉnh trong hoạt động kinh doanh gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ với Phóng viên, ông Đặng Đình Tĩnh – giám đốc Công ty cho biết: “Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất cho đối tác, khách hàng để thời gian tới sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng, hoàn thiện mô hình KCN Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp; trong năm 2022 sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và phát động phong trào thi đua toàn diện hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty”.

Nguyễn Quang

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động