Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

29/01/2024 08:33 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xác định phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường, công ty Thủy điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk) luôn chú trọng đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình vận hành phát điện kinh doanh.
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, đang quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Sêrêpốk, với tổng công suất lắp đặt 586 MW, gồm Thủy điện Buôn Kuốp (công suất 280 MW), Thủy điện Buôn Tua Srah (86 MW) và Thủy điện Sêrêpốk 3 (220 MW).

Năm 2023, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch do Tổng Công ty Phát điện 3 giao. Sản lượng điện sản xuất của công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt 2,946 tỷ kWh, đạt 101% sản lượng kế hoạch Tổng công ty giao. Đã đóng góp cho ngân sách của 02 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Quỹ bảo vệ môi trường rừng năm 2023 khoảng 576 tỷ đồng. Doanh thu năm 2023 đạt 2.206 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng khác như chi phí sửa chữa lớn, hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ điện tự dùng, chỉ tiêu tiết kiệm,... đều đạt kết quả tốt hơn kế hoạch Tổng công ty giao. Các nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo phương thức vận hành của hệ thống.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường
Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah.

Kể từ khi thành lập đến nay, không chỉ chú trọng đến việc phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xem đây là nội dung quan trọng không thể tách rời cần nghiêm túc thực hiện vì mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững.

Theo đó, công tác bảo vệ môi trường được công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp chấp hành, thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước và địa phương. Thực hiện đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện và các hoạt động thường niên về bảo vệ môi trường như: quản lý Hồ sơ môi trường, quản lý chất thải nguy hại, trồng cây xanh, thực hiện Quy chế bảo vệ môi trường, các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty đầy đủ. Vận hành hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải... Tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Tại các nhà máy, nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường được hết sức thiết thực được thực hiện như: Chỉnh trang, vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên nhà máy, khu vực làm việc, trồng cây xanh… Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn ý thức chấp hành tốt việc đảm bảo an toàn môi trường, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường tại khu vực làm việc của các nhà máy được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Để bảo đảm các nhà máy điện của công ty vận hành tối ưu theo lưu lượng nước về các hồ chứa và an toàn trước các tình huống bất thường do thiên tai gây ra, công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã ứng dụng công nghệ số trong hệ thống thu thập dữ liệu thủy văn, cảnh báo lũ và phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, các bên liên quan để có phương án tối ưu sản xuất điện, đảm bảo cấp nước cho hạ du, kịp thời xử lý, khắc phục các bất thường xảy ra.

Tại các hồ chứa của 3 nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3, Công ty đã lắp đặt hệ thống tự động dự báo lưu lượng nước về, lưu lượng mưa và mực nước hồ chứa. Dữ liệu thực từ các trạm quan trắc được kết nối về trung tâm và làm cơ sở dữ liệu để xây dựng mô hình dự báo, theo dõi lưu lượng nước về cho các hồ chứa. Đây là những yếu tố tiên quyết giúp công ty lập kế hoạch, phương thức vận hành tối ưu cho các nhà máy và chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường
Đoàn công tác của Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đến làm việc tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại 3 Nhà máy do công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý, vận hành.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, công ty Thủy điện còn quan tâm và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm môi trường lao động an toàn, tạo động lực để công ty phát triển ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.

Bước sang năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, tuy nhiên tập thể Đảng bộ, cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu kết hoạch như: Hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 và các chỉ tiêu về tối ưu hoá chi phí; Bảo đảm công tác An toàn lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng và bảo vệ, an ninh trật tự; Thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa và công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Nguyễn Điềm

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động