Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

19/05/2023 08:28 Tác động môi trường
Ngày 10/05/2023, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 2291/UBND-STNMT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, địa phương cấp huyện, xã và các cơ quan đơn vị liên quan... tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Theo đó, yêu cầu UBND cấp huyện, xã và các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau vụ thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường. Khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định và ngăn chặn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định.

Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
Khí thải từ việc đốt rơm rạ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người và làm tăng ô nhiễm môi trường không khí.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng và đề xuất các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đích khác, hạn chế tình trạng đốt gây ô nhiễm môi trường.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân để biết và thực hành các biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khoẻ trong trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm hoặc có cảnh báo của cơ quan chức năng về khả năng phát sinh ô nhiễm không khí tại địa phương.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý về chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh như che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình.

UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh bụi, khí thải lớn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh. Chỉ đạo các cơ quan truyền trên địa bàn sử dụng các nguồn dữ liệu chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin khí tượng, thời tiết định kỳ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí; nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; phản ánh các tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường không khí.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung sau tại Công văn số 436/KSONMT-QTMT ngày 2/3/2023 của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường:

Tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn. Thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh (AQI); Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông thành phố, đồng thời kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đơn vị chức năng cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu nghiêm các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn; đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, yêu cầu kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét và chỉ đạo xử lý.

Nguyễn Nhàn
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động