Thứ ba 02/06/2020 01:25

Hơn 2.600 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

30/10/2019 09:42
Theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 trên toàn quốc là 2.605 cơ sở.
Sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước mắm

Trong số 2.605 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có 2.111 cơ sở sản xuất công nghiệp, 11 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 73 đơn vị vận tải, 410 công trình xây dựng. Những địa phương có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, như: Hà Nội có 247 cơ sở; Vĩnh Phúc 53 cơ sở; Bắc Ninh 86 cơ sở; Quảng Ninh 139 cơ sở; Hải Dương có 66 cơ sở;  Hải Phòng 84 cơ sở; TP. Hồ Chí Minh 311 cơ sở;...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

2605 co so su dung nang luong trong diem nam 2018
Hơn 2.600 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức, quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.

Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở; đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng Công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành 28/10/2019.

Mai Hoa
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile