Họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

29/09/2023 15:00 Sự kiện
Chiều ngày 29/9/2023 tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị thông các báo chí về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Quang cảnh Hội nghị thông cáo báo chí

Đồng chí Lê Thị Đức, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chủ trì họp báo. Ngoài ra còn có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Nữ công, Văn phòng thuộc CĐCTVN và các đơn vị Báo chí truyền thông đến đưa tin.

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Thị Đức cung cấp thông tin về Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Namlần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội đến nay đã triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày (05-06/10/2023). Cụ thể, phiên thứ nhất bắt đầu từ 1h30 phút ngày 05/10; phiên thứ 2, ngày 06/10, buổi sáng bắt đầu từ 7giờ 30 phút và phiên thứ 3 buổi chiều từ 14 giờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội.

Với 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 nghìn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Công Thương trong cả nước. Với chủ đề là “Đổi mới tổ chức và hoạt động; Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động ngành Công Thương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển”.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Thị Đức nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương và có ý nghĩa to lớn trong việc đề ra các chủ trương lớn nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn theo Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tạo điều kiện cho các cấp công đoàn ngành đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát của ngành và hoạt động chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, Đại hội sẽ xem xét, sáng suốt bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV có đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý; đủ nguồn lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ Đại hội đặt ra. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đúng số lượng, cơ cấu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bố.

Đại hội CĐCTVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 là Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Ngành Công Thương nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Dương Mỹ

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động