Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024 14:00 Sự kiện
Sáng ngày 12/01, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội IV và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân.

Tại hội nghị, thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn ngành đã tóm lược kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh toàn ngành gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2022. Quản lý và chỉ đạo 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 124 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Ngành với 139.481 đoàn viên trên tổng số 148.110 lao động. Song trong năm 2023, việc làm của đoàn viên, người lao động trong Ngành cơ bản được duy trì, thu nhập ổn định, điều kiện lao động và các chế độ chính sách được đảm bảo. Không còn tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Đáng chú ý, trong năm 2023, toàn ngành không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng cho biết, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Theo đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đúng kế hoạch. Tập trung hoạt động theo chủ đề năm 2024, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Công đoàn Công Thương Việt Nam và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại các công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, …

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động; tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cập nhật những thay đổi của hệ thống pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công Thương trong năm qua. Đặc biệt, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các mặt công tác. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động và hưởng ứng đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Ngành.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2024, Công đoàn Công Thương Việt Nam cần tập trung thực hiện thật tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn; tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; Tăng cường công tác xây dựng Đảng…

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh thêm 5 vấn đề trọng tâm mà Công đoàn Ngành cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là lao động trẻ, giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nắm vững, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong quá trình thực thi công vụ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các giải pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và tu dưỡng rèn luyện bản thân, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: Điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và an toàn lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ …

Thứ năm, tiếp tục bám sát kế hoạch số 06/BCS ngày 05/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương để không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của từng cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân cũng ghi nhận và đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động ngành Công Thương đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, chủ động, kịp thời, thích ứng với tình hình thực tiễn, đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị, TLĐLĐVN đã tặng Cờ Thi đua cho 12 tập thể, Bằng khen TLĐLĐVN cho 05 tập thể và 70 cá nhân; Tặng Cờ Thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 58 tập thể, Bằng khen Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 153 tập thể và 525 cá nhân.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Cờ Thi đua và tặng hoa cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

05 tập thể được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại diện các cá nhân lên nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản và Phó Chủ tịch Lê Thị Đức trao Cờ Thi đua và tặng hoa của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho đại diện các tập thể.

Sau Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc đã phát động phong trào thi đua năm 2024, để các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa trong năm 2024 và các năm tiếp theo./.

Dương Mỹ - Dương Hương
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động