Thứ tư 06/07/2022 23:37
Dòng sự kiện

Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star đang dần hình thành

01/06/2022 10:44
Một số hình ảnh về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đo thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star.
Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star đang dần hình thành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star.
Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star đang dần hình thành
Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star đang dần hình thành
Thế Hiển
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Xem phiên bản di động