Kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân

06/02/2024 08:18 Quản lý nguồn thải
Ngày 18/12/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 71/2023/TT-BCA Quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân (CAND) thay thế Thông tư số 41/TT-BCA ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm định nước thải.

Cụ thể, Thông tư 71/2023/TT-BCA chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024 quy định về thu mẫu, đo kiểm tại hiện trường, kiểm định mẫu nước thải, điều kiện chuyên môn của cán bộ kiểm định, bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân.

Kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân
Thông tư số 71/2023/TT-BCA, ngày 18/12/2023 của Bộ Công an Quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024 (ảnh - BCA)

Theo đó, cán bộ kiểm định nước thải có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình vận hành, sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kiểm định nước thải và chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kiểm định nước thải; đảm bảo phương tiện, thiết bị được giao hoạt động bình thường, ổn định và đã được hiệu chuẩn hoặc kiểm định theo quy định; thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế ảnh hưởng theo hướng dẫn hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát chất lượng và bảo đảm chất lượng.

Đơn vị quản lý cán bộ kiểm định nước thải có trách nhiệm: Lập hồ sơ quản lý phương tiện, thiết bị kiểm định nước thải bao gồm: Lý lịch, hướng dẫn sử dụng, nhật ký sử dụng, giấy kiểm định hoặc hiệu chuẩn, sổ giao, nhận phương tiện, thiết bị; Tổ chức bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị kiểm định nước thải; mua sắm hóa chất, vật tư theo quy định, kịp thời sửa chữa phương tiện, thiết bị kiểm định đảm bảo công tác;

Mở và lưu trữ hồ sơ về năng lực chuyên môn của cán bộ kiểm định: lý lịch khoa học; hồ sơ đào tạo, các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận liên quan; bảng thống kê năng lực kiểm định của cán bộ; mở và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về kiểm định nước thải, bao gồm hồ sơ về thu mẫu, hồ sơ đo kiểm tại hiện trường, hồ sơ kiểm định mẫu nước thải và các văn bản, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ việc kiểm định.

Thông tư còn quy định cụ thể việc thực hiện công tác chuẩn bị thu, bảo quản mẫu nước thải; thông số nước thải cần thu để kiểm định; xác định điểm thu mẫu nước thải; việc tiến hành thu, bảo quản mẫu nước thải; trách nhiệm việc tiến hành dán tem nhãn mẫu, niêm phong mẫu nước thải;...

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về quy trình kiểm định mẫu nước thải; yêu cầu về điều kiện môi trường đối với đơn vị kiểm định nước thải; bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng kiểm định nước thải;...

Về trách nhiệm thi hành, Thông tư quy định Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thi hành Thông tư; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động