Tăng cường công tác quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại Bình Phước

Tăng cường công tác quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại Bình Phước

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh Bình Phước ban hành văn bản yêu cầu về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.
Vĩnh Long: Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Vĩnh Long: Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đi đôi với bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là những đề xuất cấp bách trong thời gian tới của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí.
TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

Nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn nói chung, cũng như chất thải rắn nguy hại nói riêng, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024 và thay thế Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tuyến và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

Nhằm giải quyết dứt điểm các hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình trước ngày 31/12/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2568/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2024)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2024)

Ngày 27/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3328/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024.
Tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải

Tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải

Nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý, thu gom và xử lý rác thải, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2002/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng

Nhằm tăng cường hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, cũng như điều chỉnh, thay thế các nội dung tại Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 trong năm 2024.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động