Lào Cai triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

22/03/2024 07:37 Địa phương
Với yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT.

Ngày 08/3/2024, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 152/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế giới và Giờ Trái đất năm 2024 nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư hướng đến nỗ lực và hành động quyết liệt nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên nước; sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung phát động phong trào hướng tới Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm nay từ ngày 10 - 31/3/2024 và duy trì thường xuyên các hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước đạt hiệu quả cao.

Lào Cai triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Ngày Nước Thế giới năm nay được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”

Hoạt động tuyên truyền năm nay với các chủ đề như: Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”; Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” – “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”; Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero”

Theo Kế hoạch sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Tọa đàm; hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh, ảnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức tuyên truyền trực tuyến.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, khai thác sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; nhất là việc thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, videoclips các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tăng cường bảo vệ hành lang nguồn nước, bảo vệ các hồ, ao, đầm thuộc danh mục không được san lấp, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn quản lý.

Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động tại Chiến dịch Giờ Trái đất 2024. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy); duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo./.

Ngọc Nha
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động