Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam phục hồi toàn diện và bền vững

13/07/2023 13:00 Tăng trưởng xanh
Ngày 29/6, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phát đi thông báo cáo chí về khoản hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam trong phục hồi kinh tế toàn diện và bền vững.

Qua đó, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu đô la Mỹ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực của đất nước nhằm đạt được sự phục hồi kinh tế toàn diện, xanh và dựa trên kỹ thuật số với các cải cách nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Khoản tín dụng này đánh dấu phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng trong chuỗi hai hoạt động Tài trợ Chính sách Phát triển (DPF), sau một hoạt động trị giá 221,5 triệu USD được phê duyệt vào năm 2021.

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam phục hồi toàn diện và bền vững
Thông quan Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Phát triển Quốc tế đa dành cho Việt Nam khoản tín dụng nhằm hỗ trợ các nỗ lực của đất nước nhằm đạt được sự phục hồi kinh tế toàn diện, xanh và dựa trên kỹ thuật số với các cải cách nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Mặc dù tác động của hoạt động này dự kiến ​​sẽ hoàn toàn thành hiện thực vào năm 2024, nhưng dòng DPF đã hỗ trợ những thành tựu đáng kể. Hơn 140.000 doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ thuế thông qua gói giảm thuế vào năm 2021. Hơn 85.000 trẻ em được trợ cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, điều này đã thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc. Các dịch vụ của chính phủ có sẵn trực tuyến đã tăng gấp đôi.

Trong tương lai, những cải cách về thể chế và chính sách được hỗ trợ bởi hoạt động này sẽ tạo điều kiện phục hồi hoạt động kinh doanh bằng cách cải thiện môi trường thuế, hỗ trợ tài chính toàn diện cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng. Để thúc đẩy phát triển xanh và kỹ thuật số, các cải cách do DPF hỗ trợ tập trung vào mua sắm, số hóa hành chính công, mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và củng cố tính bền vững tài chính của ngành điện. Hơn nữa, những cải cách được hỗ trợ bởi hoạt động này dự kiến ​​sẽ cải thiện hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết : “Những cải cách được hỗ trợ bởi khoản tín dụng này sẽ củng cố quá trình phục hồi liên tục của Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và các cú sốc giá hàng hóa sau đó, đồng thời mở đường cho sự phát triển toàn diện hơn, xanh hơn và thân thiện với kỹ thuật số”. “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ để thực hiện những cải cách này và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển của mình.”

Ngọc Nha
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động