Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

11/07/2024 16:52 Kinh tế, xã hội
Sáng 11/7, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Các hội nghị nhằm thực hiện văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương; căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Quân sự Quân khu 1.

Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động