Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững

06/12/2023 00:51 Phát triển Công nghiệp môi trường
Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ tài nguyên môi trường cũng như nhận thức rõ nguy cơ, thách thức của tình trạng ô nhiễm môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo kịp thời, không ngừng đổi mới trong quản lý điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
Quảng Ngãi đang hướng tới phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững (Ảnh: Ngọc Bằng).

Xây dựng Quảng Ngãi phát triển năng động, bền vững

Quảng Ngãi có tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế biển với lợi thế sỡ hữu 130km bờ biển và Cảng biển nước sâu Dung Quất. Phát huy được tiềm năng, lợi thế đó, tỉnh Quảng Ngãi không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh, từ đó, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế ngày càng cao, tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh cũng như tạo việc làm cho một lượng lớn lao động tỉnh nhà và các tỉnh thành lân cận.

Tiêu biểu có thể kể đến là Khu kinh tế Dung Quất thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ quan trọng cho xuất - nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế, tổng hợp phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó, đặc biệt phát triển các tổ hợp công nghiệp nặng, các dự án với quy mô lớn, phát triển cảng biển nước sâu Dung Quất có thể tiếp nhận tàu lên đến 200.000 tấn.

Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá là một trong những KKT tiên phong và thành công trong cả nước. Định hướng sẽ trở thành một thành phố công nghiệp mở, trung tâm lọc hóa dầu quốc gia, trung tâm đô thị công nghiệp dịch vụ cảng của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Tại Hội nghị “Giới thiệu Quảng Ngãi” tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, Quảng Ngãi từ một tỉnh thuần nông, nền kinh tế - xã hội vốn còn nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây, được sự hỗ trợ rất lớn của Trung ương, các Bộ ngành và đối tác nước ngoài cùng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân với khát vọng xây dựng một Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Từ đó, đã đưa Quảng Ngãi vươn lên trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động, công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nơi có môi trường đầu tư thuận lợi, là mảnh đất lành được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn làm nơi đầu tư cho các dự án.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022, GRDP của tỉnh đạt 121,34 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 2/5 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xếp thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và xếp thứ 18/63 tỉnh thành cả nước. Các giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu hoạt động vận tải đều tăng mạnh, các doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 cũng đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với năm 2022; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, sản lượng thủy sản, các hoạt động tiêu dùng, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước khó khăn lớn, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng với tinh thần lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên, kêu gọi và động viên cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn. Theo đó, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh thường xuyên tổ chức rà soát, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện việc kiểm tra chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, người dân, người lao động trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế

Quảng Ngãi là tỉnh có trữ lượng tài nguyên khoáng sản khá lớn, những năm qua, việc khai thác tài nguyên khoáng sản đã góp một phần không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên, quan điểm của Quảng Ngãi là bảo vệ môi trường chính là điều kiện, nền tảng và là yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế. Vì vậy, để tránh những hệ luỵ môi trường có thể gây ra do hoạt động khai thác khoáng sản, tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ, việc sử dụng tài nguyên khoáng sản cần được quản lý và giám sát chặt chẽ, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý, hiệu quả, trong phạm vi cho phép và phải tuân thủ quy định của Pháp luật về Tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Khai thác, sử dụng tốt nguồn tài nguyên khoáng sản nhưng phải gắn chặt với yếu tố môi trường là vấn đề cấp bách hiện nay, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được tập trung chỉ đạo quyết liệt, quản lý chặt chẽ, hoạt động khai thác đi vào nề nếp, kịp thời ngăn chặn và xử lý hoạt động khai thác trái phép, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác quản lý đất đai cũng đạt được những thành tựu quan trọng, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được quản lý, phân bố hợp lý cho các ngành, lĩnh vực.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp, đoàn thể xã hội được nâng lên rõ rệt. Một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sự cấp thiết của công tác bảo vệ môi trường hiện nay; tích cực xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các dự án, các cơ sở kinh doanh, sản xuất; thường xuyên phát động, tổ chức rộng rãi các phong trào, hoạt động cũng như mô hình về bảo vệ môi trường;tăng cường công tác bảo tồn hệ sinh thái, phát triển rừng phòng hộ; phát huy tính kế thừa các thành quả và huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng vào công tác duy trì ổn định hệ thống bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học,…

Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
Tỉnh quảng ngãi phấn đấu đến năm 2025, trồng thêm khoảng hơn 14,5 triệu cây xanh, góp phần tăng độ che phủ rừng và xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được tăng cường hoàn thiện theo hướng tích cực, hiệu quả quả các năm; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, mạng lưới quan trắc môi trường, giám sát các yếu tố khí tượng thủy văn,…

Song song với đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế tự nhiên của tỉnh. Trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, chỉ đạo, tỉnh xác định đây là nguồn lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
Hằng năm, Quảng Ngãi kêu gọi rất đông lực lượng bao gồm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên… cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh ra quân thu gom rác thải, làm sạch biển.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song công tác bảo vệ môi trường đã và đang trở thành mục tiêu gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Giai đoạn tiếp theo, Quảng Ngãi sẽ thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch; Công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo; Các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học… hứa hẹn mang lại môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Quảng Ngãi nhằm đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, từ đó tạo nền tảng hình thành nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Nguyễn Nhàn
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động