Thứ tư 06/07/2022 23:06
Dòng sự kiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

08/03/2022 09:23
Với mục đích có những thông tin chi tiết về hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác tài nguyên đất, đá trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã kéo dài thời gian cung cấp thông tin cho báo chí, sau khi doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản có Giấy phép khai thác khoáng sản mới cung cấp thông tin và kiểm tra không đúng nội dung thông tin cơ quan báo chí phản ánh, được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo; bài viết phân tích một số thông tin để kiếm tìm những tác động chính xác từ quá trình khai thác trái phép tài nguyên đất, đá đến môi trường.
TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
Xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản Xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

Quá hạn thời gian, nội dung không trúng

Tạp chí Công nghiệp môi trường có tiếp nhận một số thông tin về những tác động đến môi trường từ quá trình khai thác tài nguyên đất, đá trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Tạp chí có Giấy giới thiệu số 54-21/GGT-TCMT ngày 05/11/2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (TNMT) để trao đổi thông tin, thay vì được thiết lập lịch hẹn làm việc, “đại diện” phòng chuyên môn được Sở TNMT giao việc đã kéo dài thời gian làm việc và không cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trong thời gian quy định.

Sau bài báo “TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép”, ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở TNMT vào cuộc, kiểm tra thông tin cơ quan báo chí phản ánh, đó cũng là ngày Sở TNMT có văn bản số 9141/TNMT-NKB gửi phóng viên Tạp chí Công nghiệp môi trường về nội dung làm việc theo Giấy giới thiệu số 54-21/GGT-TCMT gồm các nội dung như: 1) Các điểm khai thác đất trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nhưng không có mốc thời gian cấp); 2) Doanh nghiệp khai thác đất đá tại các mỏ 9, 10, 11 đã được UBND tỉnh cấp phép (điểm mỏ số 11 được cấp phép ngày 21/12/2021); 3) Hành vi khai thác đất trước khi được cấp phép đã được UBND TP. Móng Cái xử phạt theo quy định.

Sau gần hai tháng, Sở TNMT mới có thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí, điều đáng nói là thông tin trả lời không phải là thông tin được đề nghị cung cấp, nếu chỉ là câu chuyện câu chữ, Sở TNMT căn cứ vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TNMT hoàn toàn có thể trả lời ngay về kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có) tại các điểm khai thác đất, đá trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái nhưng vì sao phải đợi đến lúc “gạo đã thành cơm” nghĩa là doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất, đá trái phép được cấp phép mới cung cấp thông tin?

Chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 9508/UBND-VX6 ngày 30/12/2021chỉ đạo Sở TNMT và UBND TP. Móng Cái vào cuộc, kiểm tra thông tin cơ quan báo chí phản ánh trong bài viết của Tạp chí Công nghiệp môi trường, cụ thể: “TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép”.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 14/01/2022 đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức (Công ty Trí Đức) vi phạm 06 hành vi:

1) Không thông báo bằng văn bản ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ hoặc ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

2) Không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; không đăng ký ngày bắt đầu khai thác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;

3) Không lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan;

4) Không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan;

5) Không lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm;

6) Khai thác không đúng một trong các thông số của hệ thống khai, thác, gồm chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; cụ thể theo bản đồ thiết kế cơ sở dự án khai thác năm thứ nhất tại khu vực phía Bắc giới hạn bởi các điểm từ 17, 18, 19 khi khai thác phải cắt tầng từ +90, +80…đến +50, mỗi tầng có độ cao cách nhau 10 m, tuy nhiên công ty đã không cắt tầng theo thiết kế.

Những nội dung mà đoàn kiểm tra phát hiện làm căn cứ để UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 281/QĐ-XPHC ngày 27/1/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trí Đức với tổng số tiền phạt là 258.000.000 đồng.

Tuy nhiên, những hành vi vi phạm của Công ty Trí Đức chỉ là những phát hiện sau khi doanh nghiệp này được cấp phép khai thác tài nguyên (21/12/2021), đối với thông tin Tạp chí Công nghiệp môi trường phản ánh và theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Ninh thì Sở TNMT chưa làm rõ được các nội dung: 1) Nội dung cơ quan báo chí phản ánh có đúng hay không?; và 2) Những tác động từ quá trình khai thác trái phép tài nguyên đất, đá đến môi sinh trên cơ sở khối lượng tài nguyên đất, đá mà Công ty Trí Đức đã khai thác trái phép như thế nào?

Đối với những hành vi vi phạm của Công ty Trí Đức đã được đoàn kiểm tra “lập biên bản” sẽ rất logic cho việc không thể xác định được khối lượng đất, đá mà doanh nghiệp này đã khai thác, từ đó có thể hợp lý hoá cho những khối lượng đất, đá mà doanh nghiệp này đã khai thác trái phép trước đó.

Cần xác định khối lượng đất, đá bị khai thác trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh
Hình ảnh sử dụng trong bài viết "TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép"

Thời điểm Công ty Trí Đức bị UBND TP. Móng Cái xử phạt (10/6/2021), khối lượng đất, đá khai thác trái phép ước tính là 90m3 và chỉ cần theo hiện trạng khai thác (phản ánh trong bái báo "TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Chưa thể định lượng tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép") cũng có thể ước tính cơ bản khối lượng tài nguyên đất, đá bị khai thác trái phép.

Theo kết quả của đoàn kiểm tra, với 06 hành vi vi phạm nhưng hoàn toàn có thể xác định khối lượng tài nguyên đất, đá đã khai thác; chắc chắn rằng, không thể có một hệ thống khai thác và vận chuyển nào trong khoảng 23 ngày (kể từ khi cấp phép đến thời điểm kiểm tra) mà khai thác được một khối lượng lớn đất, đá như vậy.

Chắc chắn rằng với các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ, các cơ quan chức năng sẽ xác định được những trăn trở của tác giả bài viết và nội dung xác minh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh còn đang bị bỏ ngỏ, khi đó mới có đủ thông tin để đánh giá những tác động từ quá trình khai thác trái phép tài nguyên đất, đá của Công ty Trí Đức đến môi trường.

Sở TNMT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển) và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Dường như Sở TNMT Quảng Ninh đã “né” các thông tin mà cơ quan báo chí cần được cung cấp, phản ánh và ngay cả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh; trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra, có thể đã có dấu hiệu bỏ lọt hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước.

Tạp chí Công nghiệp môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm Pv
Xem phiên bản di động