Nâng cao chất lượng quản lý và xử lý chất thải nguy hại

Nâng cao chất lượng quản lý và xử lý chất thải nguy hại

Những năm gần đây, công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang gặp phải không ít khó khăn do lượng CTNH đang phát sinh ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động