Phạt nặng vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Phạt nặng vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, ...
Môi trường pháp lý bảo vệ nguồn nước

Môi trường pháp lý bảo vệ nguồn nước

Xác định được tầm quan trọng của nguồn nước đối với sự phát triển của quốc gia, những năm gần đây các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên nước được ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động