Ứng phó sự cố tràn dầu: Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Ứng phó sự cố tràn dầu: Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Hoạt động giao thông trên vùng biển, cảng biển Hà Tĩnh đặt ra không ít thách thức về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các hoạt động có nguy cơ cao xẩy ra ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động