Nghiên cứu giải pháp khai thác nước trong giồng cát để cấp nước sinh hoạt

Nghiên cứu giải pháp khai thác nước trong giồng cát để cấp nước sinh hoạt

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn nước trong các giồng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động