Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Xác định tầm quan trọng nguồn tài nguyên nước có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội, công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống ô ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động