Tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nơi tập trung đông người, có nguy hiểm cháy nổ cao, khi xảy ra cháy gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, con người và ảnh ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động