Bài 3: Các nội dung nhiệm vụ chủ yếu

Bài 3: Các nội dung nhiệm vụ chủ yếu

Thực hiện các nội dung quản lý tổng hợp chất thải rắn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường của thành phố, Hải Phòng phát ...
Bài 1: Mục tiêu đến năm 2025

Bài 1: Mục tiêu đến năm 2025

Nhằm hướng tới tăng cường sản xuất và tiêu dùng bền vững; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, để hạn chế ...
Tham gia triển lãm công nghệ xử lý chất thải được cấp miễn phí 1 gian hàng

Tham gia triển lãm công nghệ xử lý chất thải được cấp miễn phí 1 gian hàng

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Triển lãm về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Doanh ...
Sắp diễn ra Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Sắp diễn ra Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

 Dự kiến, trong tháng 9/2019, hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn sẽ diễn ra tại Hà Nội với 3 hội thảo chuyên đề.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động