Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối bị xử phạt 2,084 tỉ đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối bị xử phạt 2,084 tỉ đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

vi phạm về bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối bị xử phạt 2,084 tỉ đồng
    Trước         Sau    
Phiên bản di động