Kỳ vọng mới trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Bến Tre

Kỳ vọng mới trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Bến Tre

Để giải quyết các vấn đề môi trường về chất thải rắn sinh hoạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành "Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động