TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh kế hoạch đảm bảo an ninh nguồn nước

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh kế hoạch đảm bảo an ninh nguồn nước

Sự cố dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội là một bài học để Sawaco có những điều chỉnh trong kế hoạch cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động