Xu thế ứng phó biến đổi khí hậu trong bối cảnh toàn cầu

Xu thế ứng phó biến đổi khí hậu trong bối cảnh toàn cầu

Trước xu thế biến đổi khí hậu (BĐKH) và bối cảnh toàn cầu mới, ứng phó với BĐKH ở nước ta phải chuyển sang một giai đoạn mới, cần được đặt ở vị trí trung ...
Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngắn hạn và dài hạn, Việt Nam luôn nhất quán mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh và hướng tới người dân ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động