Bắc Ninh: Phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp

Bắc Ninh: Phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, thu hút lượng lớn nguồn vốn và các dự án đầu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động