Cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường

Cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, với những quan điểm mới, quy định mới; tạo sự thống nhất cao ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động